تمام مطالب برچسب : عملکرد حافظه
عملکرد حافظه و اضطراب اجتماعی

عملکرد حافظه و اضطراب اجتماعی

در زیر قسمتی از مقاله بنده که  در رابطه با عملکرد حافظه  و اضطراب اجتماعی است می بینید: اضطراب از نظر پژوهشگران یکی از وسیعترین حیطه‫های پژوهش در چند دهه اخیر، اضطراب و حوزه‫های مرتبط با آن است و اختلال های اضطرابی معمولاً با عوارض زیادی همراهند و در صورت درمان نشدن، مزمن و مقاوم به درمان می‫شوند. اختلال اضطراب و عملکردهای شناختی در دو دهه گذشته، در مورد ابعاد شناختی اختلالات اضطرابی تحقیقات فراوانی شده که یافته ها حاکی از نقش این اختلالات در بروز نقص و نارسایی در برخی عملکرد های شناختی مانند توجه، حافظه، کارکردهای اجرایی، مهارت های دیداری فضایی و سرعت پردازش اطلاعات – است (گرسیسبرگ و همکاران، ۲۰۰۳ ). برخی از پژوهشها در ارتباط با […]