تمام مطالب دسته بندی: مدیریت استرس
مدیریت استرس قبل از هر امتحان یا آزمون

مدیریت استرس قبل از هر امتحان یا آزمون

مدیریت استرس قبل از هر امتحان یا آزمون تا به حال شده برای آزمون خاصی مثل آزمون کنکور، آزمون برای گواهینامه رانندگی و یا هر آزمون دیگه ای استرس زیادی را تجربه کرده باشید به طوری که شب قبل از آزمون خواب درست و حسابی نداشته باشید ؟!!! و یا گاهی این قدر استرس  بالا رفته که خیلی از مطالبی که کاملا مسلط بودید را هم فراموش کرده باشید؟! و در نهایت نتیجه مطلوبی از آن آزمون بدست نیاورده باشید؟؟!! معمولا این اتفاق برای عموم مردم شایع می باشد و علت آن هم این است که وقتی کار بزرگی می خواهیم انجام دهیم ، بسته به اینکه چقدر برای ما مهم باشد و این تجربه چقدر برای ما جدید باشد، […]